Nå kommer nytt regelverk

Nå kommer nytt regelverk

EUs regelverk for økologisk produksjon vil snart bli gjeldende i Norge. Det betyr at norske økologiske produsenter innen kort tid må gjøre nødvendige tilpasninger for å oppfylle nye krav.

Les mer


Nyhetsbrev

Meld deg på nyhetsbrevet vårt

Konsekvenser for økologisk sauehold med ny økologiforordning

Konsekvenser for økologisk sauehold med ny økologiforordning

Debio har gjennomført en spørreundersøkelse om konsekvenser for økologisk sauehold ved implementering av nytt økologiregelverk. 37 prosent av virksomhetene svarer at de må foreta endringer med nytt regelverk, eller at de ikke vet om de må foreta endringer. Av totalt antall virksomheter med økologisk sauehold tilsvarer dette ca. 220 virksomheter.

Les mer


Endringer i regelverket for økologisk produksjon

Endringer i regelverket for økologisk produksjon

Virksomheter som omsetter økologiske produkter må tilpasse seg kommende endringer i regelverket for økologisk produksjon. Norge har akseptert å ta inn nytt EU-regelverk uten tilpasninger til gulv i sauefjøs og opprinnelsemerking, men tidspunktet for når dette vil skje er fortsatt usikkert. Det er imidlertid viktig at virksomhetene gjør forberedelser til de nye regelverkskravene som blir gjeldende, da det ikke vil bli en overgangsperiode.

Les mer

Spørreundersøkelse for økosauprodusenter

Spørreundersøkelse for økosauprodusenter

Det er varslet at nytt økologiregelverk fra EU skal implementeres i Norge, tidspunktet er ennå er uavklart. Det nye regelverket inneholder krav om at minst halvparten av gulvet i sauefjøs skal bestå av tett underlag. For å få oversikt over hvilke konsekvensene nytt regelverk vil få for økologisk saueproduksjon, har Debio i dag sendt ut en spørreundersøkelse til alle saueprodusenter godkjent av Debio for å kartlegge situasjonen. 

Les mer

Landbrukets ØKOLØFT - møter over hele landet

Landbrukets ØKOLØFT - møter over hele landet

Landbruket ØKOLØFT skal øke andelen økologisk landbruksproduksjon i Norge, og inviterer til åpne møter om økologisk landbruk og bruk av lokale ressurser. Først ut er Vingelen torsdag 13. oktober, Bodø 20. oktober, og Mære 25. oktober. Les mer og vær velkommen!

Les mer