Lansering av nye Debio-merker

Lansering av nye Debio-merker

Debio oppdaterer sine merker. Både Ø-merket, Bærekraft-merket og Valørmerka er no oppdatert med Debios designprofil. For fleire av våre kundar vil dette få konsekvensar for mellom anna bestilling og opptrykk av emballasje. 

Les mer


Nyhetsbrev

Meld deg på nyhetsbrevet vårt

Vellykket årsmøte i Debio

Vellykket årsmøte i Debio

Torsdag 7.april avholdt Debio sitt årsmøte i Landbrukets hus i Oslo. 
Lars Petter Bartnes fra Norges Bondelag innledet årsmøtet, og fortalte om Bondelaget og økologi. Han hevdet at satsningene vi ser på økologisk mat og landbruk er i tiden, og han la stor vekt på potensialet i fellesprosjektet Landbrukets Økoløft. Her har man i fellesskap mulighet til å bidra mye for å styrke økologisk landbruk i Norge. 

Les mer


Oppdatert veileder B fra Mattilsynet

Oppdatert veileder B fra Mattilsynet

2.mars ble en ny versjon av Veileder B gjort tilgjengelig på Mattilsynets hjemmesider. Veilederen inneholder utfyllende informasjon om økologisk landbruksproduksjon.

Les mer

Debios kontrollkomite for upartiskhet

Debios kontrollkomite for upartiskhet

- Troverdighet til våre merkeordninger og tilliten mellom produsent og forbruker betyr alt for oss i Debio, sier daglig leder Ole Petter F. Bernhus. For å sikre disse verdiene blir vi hvert år kontroll fra eksterne aktører som Mattilsynet og Norsk Akkreditering, i år har vi også opprettet en uavhengig kontrollkomite. Hovedformålet for Debio med en slik komite er å sikre Debios upartiskhet som sertifiseringsorgan, og vise at Debio ikke lar seg påvirke av kommersielle eller subjektive hensyn. 

Les mer

Ny kunnskap om økologisk produksjon

Ny kunnskap om økologisk produksjon

Mattilsynet har mottatt tre nye rapporter om økologisk produksjon. De tre tar for seg legemiddelbruk i økologisk fjørfehold, husdyrrom for økologisk sau og bruk av biorest som organisk gjødsel til bruk i økologisk produksjon. Rapportene gir Mattilsynet bedre grunnlag for å informere forbrukere, veilede næringen og utvikle regelverket for økologisk produksjon.

Les mer