H.K.H. Kronprinsen feiret Debios 30 år

H.K.H. Kronprinsen feiret Debios 30 år

Sammen med H.K.H. Kronprins Haakon markerte Debio sitt 30-års jubileum på Bygdø Kongsgård 16. juni. Det var en dag for å feire bærekraftige valg og mest av alt de bøndene som gjør det enkelt å ta dem. Foto: Alex Asensi

Les mer


Nyhetsbrev

Meld deg på nyhetsbrevet vårt

Lansering av nye Debio-merker

Lansering av nye Debio-merker

Debio oppdaterer sine merker. Både Ø-merket, Bærekraft-merket og Valørmerka er no oppdatert med Debios designprofil. For fleire av våre kundar vil dette få konsekvensar for mellom anna bestilling og opptrykk av emballasje. 

Les mer


Vellykket årsmøte i Debio

Vellykket årsmøte i Debio

Torsdag 7.april avholdt Debio sitt årsmøte i Landbrukets hus i Oslo. 
Lars Petter Bartnes fra Norges Bondelag innledet årsmøtet, og fortalte om Bondelaget og økologi. Han hevdet at satsningene vi ser på økologisk mat og landbruk er i tiden, og han la stor vekt på potensialet i fellesprosjektet Landbrukets Økoløft. Her har man i fellesskap mulighet til å bidra mye for å styrke økologisk landbruk i Norge. 

Les mer

Oppdatert veileder B fra Mattilsynet

Oppdatert veileder B fra Mattilsynet

2.mars ble en ny versjon av Veileder B gjort tilgjengelig på Mattilsynets hjemmesider. Veilederen inneholder utfyllende informasjon om økologisk landbruksproduksjon.

Les mer

Debios kontrollkomite for upartiskhet

Debios kontrollkomite for upartiskhet

- Troverdighet til våre merkeordninger og tilliten mellom produsent og forbruker betyr alt for oss i Debio, sier daglig leder Ole Petter F. Bernhus. For å sikre disse verdiene blir vi hvert år kontroll fra eksterne aktører som Mattilsynet og Norsk Akkreditering, i år har vi også opprettet en uavhengig kontrollkomite. Hovedformålet for Debio med en slik komite er å sikre Debios upartiskhet som sertifiseringsorgan, og vise at Debio ikke lar seg påvirke av kommersielle eller subjektive hensyn. 

Les mer