Kundedokumenter

Under finner du avtaler, driftsbeskrivelser og andre dokumenter som kan være relevant for din Debio-godkjenning.

Du trenger Adobe Reader for å lese pdf-filer (last ned gratis).

 

 

Driftsbeskrivelser
Generell driftsbeskrivelse om foredling, import og omsetning av økologiske varer, pdf / word
Oppdatering av driftsbeskrivelse/avtale om sertifisering/økoplan, pdf / word
Utsalgssted/butikk som håndterer upakkede økologiske varer, pdf / word
Pakking/foredling på Debio-godkjent gårdsbruk, pdf / word
Ren lagervirksomhet, pdf / word
Fôrmølle, pdf / word
Økologisk servering enkeltvirksomhet, pdf / word
Økologisk servering felles styringssystem, pdf / word
 
Akvakultur, pdf / word
Fiskeforedling, pdf / word
Miljøsertifisert fiske, pdf
Driftsbeskrivelse VALØRMERKER, Matvarehandel - enkeltvirksomhet, pdf  / word 
Driftsbeskrivelse VALØRMERKER, Matvarehandel - virksomheter med felles styringssystem, pdf / word

 

Andre dokumenter
Produktbeskrivelse / Søknad om Debio-merking på produkt, pdf
Egenerklæring om økologikontroll (ved levering av varer), pdf
Retningslinjer ved mottak av økologiske varer - generell, pdf
Retningslinjer ved mottak av økologiske varer - servering, pdf
Mottaksskjema
Mengdekontrollskjema
Faktaark om GMO og GMO-erklæring, pdf
Godkjente kontrollinstanser i EU, pdf

Application and fees for use of O-label on products exported to Norway, pdf

Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak, pdf / word