Slik blir du sertifisert

Her er en gjennomgang av prosessen som leder frem til sertifisering i Debios kontrollordning for økologisk foredling, import og omsetning.

Selve sertifiseringsprosessen starter med søknaden om tilknytning. Fyll ut søknaden i nettleseren, så sender vi den til deg for signering. Sammen med søknaden sender vi også en avtale om sertifisering. Fyll den ut så langt det lar seg gjøre og returner den til Debio sammen med underskrevet søknad. Først når dette er gjort, vil vi ta kontakt for å gjøre en avtale om det praktiske rundt det første revisjonsbesøket.

Revisjon
Under den første revisjonen går vi gjennom avtalen om sertifisering og gjør eventuelle justeringer. Avtalen danner grunnlag for godkjenning av produksjonen og gjelder som en bindende avtale mellom virksomheten og Debio. På bakgrunn av selve revisjonen utarbeider Debio en revisjonsrapport som er grunnlaget for den videre saksbehandlingen.

Saksbehandling og sertifisering
Etter revisjonen venter administrativ saksbehandling av revisjonsrapporten og fremlagt dokumentasjon. Dersom produksjonen er i overensstemmelse med reglene for økologisk produksjon, bekrefter vi dette i et godkjenningsbrev.

Normalt vil revisjon og godkjenningsbehandling ta 12 uker. Du kan også velge å betale et tilleggsgebyr for raskere behandling.

NB!