Søknad om tilknytning: Økologisk foredling, import og omsetning

Sertifiseringsprosessen starter her. Fyll ut søknaden under, når denne er sendt inn vil du bli kontaktet av en av våre kvalitetsrevisorer om kort tid. Da vil vi avtale tid for et revisjonsbesøk der det vil bli gitt mer informasjon om kontrollordningen og krav i gjeldende regelverk. 

Når du sender inn søknaden om tilknytning vil du få tilsendt faktura for innmeldingsavgiften, se her

Vi minner om at du ikke kan omsette produkter som økologiske eller med økologimerking før godkjenning foreligger. 

NB! 

 • Søker du tilknytning for et serveringssted finner du fremgangsmåten her
 • Søker du om tilknytning for en økologisk landbruksvirksomhet, finner du framgangsmåten her


 • INFORMASJON


 • KATEGORI
  *
 • Velg kategorien du søker godkjenning for. Den generelle avtalen passer for alle som ikke finner sin virksomhet blant de andre valgene:
 • Generell avtale om foredling, import og omsetning av økologiske varer
  Utsalgssted/butikk som håndterer upakkede økologiske råvarer
  Pakking/foredling på Debio-godkjent gårdsbruk
  Ren lagervirksomhet
  Fôrmølle
 •  

 • Kryss av her dersom du ønsker ferdigstilt godkjenningsbehandling med kortere frist enn 12 uker (dette medfører tilleggsavgift)


 • ERKLÆRING
 • Virksomheten forplikter seg til, og er ansvarlig for, oppfølging av kravene gitt i forskrift om økologisk produksjon og merking av økologiskt landbruksprodukter og næringsmidler (økologiforskriften), samt aktuelle tilleggsbestemmelser virksomheten er gjort kjent med. Virksomheten skal underlegges kontroll i henhold til økologiforskriften.