Debios valørmerker – tyngde til økologisatsingen

Debios valørmerker – tyngde til økologisatsingen

Alle som ønsker å markedsføre salg av økologisk mat og servering, kan synliggjøre satsingen ved hjelp Debios valørmerker. 

Valørmerkene kan brukes for å profilere andel økologisk/Debio-godkjente produkter innen servering og matvarehandel. De to sertifiseringene bygger på to ulike regelverk, les mer om ordningene under. 


Bruksområder servering
For å kunne bruke Debio-merker i tilknytning til serveringer gjelder Debios private Regler for bruk av Debio-merker i serveringer. Disse reglene omfatter merkebruk ved servering av økologisk, og Debio-godkjent mat og drikke i storhusholdninger. Med storhusholdninger menes restauranter, kafeer, kantiner, cateringvirksomheter, fastfood-virksomheter, institusjonskjøkken, hotellkjøkken og liknende. Reglene gjelder som et tillegg til andre lovbestemmelser som virksomheten omfattes av.

Det er tre hovedkategorier for kontrollopplegg og godkjenning i tilknytning til merkebruk, inndelt etter virksomhetstyper:

enkeltvirksomheter (selvstendige virksomheter som en kafé, restaurant, barnehager og lignende).

virksomheter med felles styringssystem (virksomheter med én hovedenhet/styringsenhet og underenheter med ulik plassering, som hotellkjede, kommune o. a foretak med felles administrasjon: disse kan ha én felles tilknytning til Debio).

arrangementer (avtalebasert bruk av Ø-merket/Bærekraft-merket/valørmerker) 


Her finner du Regler for bruk av Debio-merker i serveringBruksområder matvarehandel
For å kunne bruke Debios valørmerker i matvarehandelen gjelder Debios private Regler for bruk av Debio-merker i matvarehandelen. Reglene gjelder som et tillegg til andre lovbestemmelser som virksomheten omfattes av.

Godkjenningen kan omfatte:

Abonnementsordning; andeler med økologiske/Debio-godkjente varer som virksomheten omsetter. Godkjenningen gjelder ikke for den enkelte middagskasse, fruktkurv o.l. hvor kunden selv bestiller et utvalg.

Butikkutsalg; enten samlet for butikkens omsetning eller spesifisert for definerte kategorier (for eksempel frukt- og grønt, egg, barnemat, etc.)


Det er to hovedkategorier for kontrollopplegg og godkjenning i tilknytning til merkebruk, inndelt etter virksomhetstyper:

enkeltvirksomheter (selvstendige virksomheter som en dagligvarebutikk, abonnementsordning, o.l.)

virksomheter med felles styringssystem (virksomheter med én hovedenhet/styringsenhet og underenheter med ulik plassering, som dagligvarekjede, kioskkjede o. a.; slike kan ha én felles tilknytning til Debio).

 

Her finner du Regler for bruk av Debio-merker i matvarehandelen

 

Se gjeldende gebyroversikt for bruk av Debios valørmerker