Økologisk foredling, import og omsetning

Virksomheter som produserer, tilbereder, lagrer eller importerer økologiske matvarer med tanke markedsføring, trenger en godkjenning fra Debio. En slik godkjenning gjør det mulig å bruke Debios Ø-merke i markedsføring og profilering av produktet.

Veiledere og regelverk finner du nederst denne siden. Søknadsskjema og gebyroversikt er tilgjengelig i menyen til venstre.

I Norge er økologisk mat- og fôrproduksjon regulert av økologiforskriften. Denne er fastsatt av Landbruks- og matdepartementet, og er basert EU-standarden for økologisk produksjon. Mattilsynet er tilsynsmyndighet, og har delegert ansvaret for dette tilsynet til Debio. I samarbeid med Debio har Mattilsynet utviklet veiledere til regelverket for økologisk produksjon. Veileder A og C omhandler foredling, import og omsetning av økologisk produkter.

Debio tilbyr også sertifisering av produkter av landbruksopprinnelse som ikke omfattes av det offentlige økologiregelverket. Dette gjelder produksjon av gjødsel- og jordforbedringsmidler, kosmetikk og vin. En godkjenning et av disse områdene gir anledning til å bruke Debios Ø-merke i markedsføringen av produktet.

 

Skap et økologisk produkt

Bedrifter som vil satse på å utvikle økologiske produkter kan få verdifull hjelp av Nofima.

Les mer