Debio

Register for driftsmidler til økologisk produksjon

Det er leverandørene av hvert enkelt salgsprodukt som legger inn og vedlikeholder informasjonen i dette registeret. Registeret skal gjøre det enklere å finne og formidle informasjon om driftsmidler som kan brukes i økologisk produksjon.

Det finnes ingen ordning som godkjenner konvensjonelle driftsmidler for bruk i økologisk produksjon.  Det finnes imidlertid en rekke konvensjonelle virkestoffer som etter økologiforskriften er tillatt å bruke. Konvensjonelle driftsmidler som utelukkende består av slike tillatte virkestoffer, kan føres opp i dette registeret av leverandørene. Det er også et krav at produktene i denne listen ikke inneholder GMO.

Det er leverandørene selv som vurderer om produktet er i samsvar med økologiregelverket. Leverandørene er også ansvarlig for at produktet fortsetter å være dette så lenge det står oppført i registeret. Dette er regulert gjennom en avtale med Debio.

Registeret gir ikke en utfyllende oversikt over alle konvensjonelle innsatsmidler som er tillatt i økologisk produksjon. Dersom du lurer på om et produkt er i tråd med økologiregelverket, kan du spørre virksomheten som markedsfører produktet om en slik vurdering er gjort. Er det ikke gjort en slik vurdering kan du henvise til denne registreringsordningen.

Leverandører som ønsker å føre sine produkter opp i driftsmiddelregisteret finner mer informasjon her.

Ensileringsmidler

Handelsnavn Leverandør Forhandler Produktdatablad Sist oppdatert
Biostabil + Mineral-Expressen Ltd Mineral- Expressen   19.05.15
Ensil 1 Felleskjøpet Agri Felleskjøpet Agri pdf-fil 23.10.13
Ensil Maursyre Felleskjøpet Agri Felleskjøpet Agri pdf-fil 23.10.13
Ensil Pluss Felleskjøpet Agri Felleskjøpet Agri pdf-fil 23.10.13
GrasAAT EC Addcon Nordic AS ADDCON Nordic AS   08.03.16
GrasAAT SX Addcon Nordic AS ADDCON Nordic AS pdf-fil 12.11.15
KOFASIL LAC Addcon Nordic AS ADDCON Nordic AS pdf-fil 05.08.13
Lalsil Combo HC Organic Mineral-Expressen Ltd Mineral- Expressen pdf-fil 20.05.15
Lalsil Dry HC Organic Mineral-Expressen Ltd Mineral- Expressen pdf-fil 20.05.15
Maursyre 85 Addcon Nordic AS ADDCON Nordic AS pdf-fil 12.11.15
Sil-all 4x4+ Alltech Norway AS Alltech Norway AS pdf-fil 18.02.16
SILOMAX IQ Forbruksvarer Forbruksvarer pdf-fil 03.06.16
SILOMAX STABIL Forbruksvarer Forbruksvarer pdf-fil 03.06.16

Gjødsel- og jordforbedringsmidler

Handelsnavn Leverandør Forhandler Produktdatablad Sist oppdatert
Acadian Tangekstrakt Azelis AS Norgro AS, LOG AS, Vekstmiljø pdf-fil 22.11.16
Active NS Alltech Norway AS Alltech Norway AS pdf-fil 03.02.16
Agri Dol Franzefoss Miljøkalk AS Franzefoss Miljøkalk AS pdf-fil 21.12.15
Agri Fôr VK Franzefoss Miljøkalk AS Miljøkalk AS pdf-fil 21.12.15
Agri Grov Ha Franzefoss Miljøkalk AS Franzefoss Miljøkalk AS pdf-fil 21.12.15
Agri Grov VK Franzefoss Miljøkalk AS Franzefoss Miljøkalk AS pdf-fil 21.12.15
Agri Krås HA Franzefoss Miljøkalk AS Miljøkalk AS pdf-fil 21.12.15
Agri Mel Ha Franzefoss Miljøkalk AS Franzefoss Miljøkalk AS pdf-fil 21.12.15
Agri Mel Ho Franzefoss Miljøkalk AS Franzefoss Miljøkalk AS pdf-fil 21.12.15
Agri Mel VK Franzefoss Miljøkalk AS Franzefoss Miljøkalk AS pdf-fil 21.12.15
Agri Micro VK Franzefoss Miljøkalk AS Franzefoss Miljøkalk AS pdf-fil 21.12.15
Agri Åte Ha Franzefoss Miljøkalk AS Franzefoss Miljøkalk AS pdf-fil 21.12.15
AlgeaFert Meal Algea AS Algea AS pdf-fil 29.03.16
AlgeaFert Solid Algea AS Algea AS pdf-fil 29.03.16
AlgeaFert Solid G OMRI Algea AS Algea AS pdf-fil 29.03.16
AlgeaFert Solid K+ Algea AS Algea AS pdf-fil 29.03.16
Amalgerol Mineral-Expressen Ltd Mineral-Expressen pdf-fil 26.03.15
Aminosol Azelis AS Norgro AS, LOG AS, Vekstmiljø AS pdf-fil 22.11.16
AZOFIX Mineral-Expressen Ltd Mineral- Expressen pdf-fil 11.04.15
Biorg Grønn Gjødsel AS Grønn Gjødsel as   19.07.16
Biorg Pluss Grønn Gjødsel AS Grønn Gjødsel as   19.07.16
Biovin Norgro AS NORGRO AS pdf-fil 13.05.16
Breivik Fin grovkalk Breivik Kalkverk AS Breivik Kalkverk AS pdf-fil 27.09.16
Compete Plus Norgro AS NORGRO AS pdf-fil 13.05.16
Equus Jordforbedring Lund Hovedgård AS LOG AS pdf-fil 13.06.16
Equus Plus Lund Hovedgård AS LOG AS pdf-fil 14.06.16
ESTA Kieserit GC Rieber Salt AS GC Rieber Salt AS pdf-fil 22.04.16
Foliar-By-Nature Im-Ex Scandinavia Im-Ex Scandinavia pdf-fil 23.09.13
FOSFIX Mineral-Expressen Ltd Mineral- Expressen pdf-fil 02.04.15
Gjødselsvovel 99% Mineral-Expressen Ltd Mineral-Expressen pdf-fil 26.03.15
GRØNN 8 Grønn Gjødsel AS GRØNN GJØDSEL AS pdf-fil 12.04.15
GRØNN 8K Grønn Gjødsel AS GRØNN GJØDSEL AS OG FELLESKJØPET AGRI SA pdf-fil 12.04.15
Grønn Oplex vinasse gjødselvann Grønn Gjødsel AS Grønn Gjødsel   12.04.15
GRØNN ØKO Grønn Gjødsel AS GRØNN GJØDSEL AS OG FELLESKJØPET AGRI SA pdf-fil 12.04.15
GRØNN. Naturgjødselvann Grønn Gjødsel AS GRØNN GJØDSEL AS pdf-fil 12.04.15
Hortisul, Kaliumsulfat Azelis AS Norgro AS, LOG AS, Vekstmiljø AS pdf-fil 22.11.16
Impro-Grain Alltech Norway AS Alltech Norway AS pdf-fil 03.02.16
KALISOP GC Rieber Salt AS GC Rieber Salt AS pdf-fil 22.04.16
Kugjødsel Norsk Naturgjødsel AS Norsk Naturgjødsel AS pdf-fil 03.06.16
Kumix Norsk Naturgjødsel AS Norsk Naturgjødsel AS pdf-fil 03.06.16
Langnes finkalk Langnes Marmorbrudd Langnes Marmorbrudd AS pdf-fil 27.09.16
Magnesiumsulfat Azelis AS Norgro AS, LOG AS, Vekstmiljø AS pdf-fil 22.11.16
Marihøne Norsk Naturgjødsel AS Norsk Naturgjødsel a/s pdf-fil 02.01.13
Marihøne pluss Norsk Naturgjødsel AS Norsk Naturgjødsel a/s pdf-fil 02.01.13
Meerkalk Mineral-Expressen Ltd Mineral-Expressen pdf-fil 26.03.15
Natria Benmel Bayer AB Bayer AB pdf-fil 04.02.14
Natria Blodmel Bayer AB Bayer AB pdf-fil 04.02.14
Natria Plengjødsel Bayer AB Bayer AB pdf-fil 04.02.14
Natria Rhododendrongjødsel Bayer AB Bayer AB pdf-fil 04.02.14
Natria Rosegjødsel Bayer AB Bayer AB pdf-fil 04.02.14
Natria Universalgjødsel Bayer AB Bayer AB pdf-fil 04.02.14
Patentkali Felleskjøpet Agri Felleskjøpet Agri SA pdf-fil 10.04.15
Patentkali GC Rieber Salt AS GC Rieber Salt AS pdf-fil 22.04.16
PHC BioPak Norgro AS NORGRO AS pdf-fil 13.05.16
PHC Fulvic 25 Norgro AS NORGRO AS pdf-fil 13.05.16
PHC Mini Plug Norgro AS NORGRO AS pdf-fil 13.05.16
PHC MooR Norgro AS NORGRO AS pdf-fil 13.05.16
PHC natural green Norgro AS NORGRO AS pdf-fil 13.05.16
PHC Organic Plant Feed Norgro AS NORGRO AS pdf-fil 20.10.16
PHC Organic Plant Feed Granulat 11-0-5 Norgro AS NORGRO AS pdf-fil 13.05.16
PHC-VA PWI Norgro AS NORGRO AS pdf-fil 13.05.16
Pioner Complete 6-1-3 + Mg + TE Azelis AS Norgro AS, LOG AS, Vekstmiljø AS pdf-fil 22.11.16
Pioner Ferrovital Azelis AS Norgro AS, LOG AS, Vekstmiljø AS pdf-fil 22.11.16
Pioner Hi-Fruit 4-1-5 + Mg + TE Azelis AS Norgro AS, LOG AS, Vekstmiljø AS pdf-fil 22.11.16
Pioner K-Max 3-1-7 + Mg + TE Azelis AS Norgro AS, LOG AS, Vekstmiljø AS pdf-fil 22.11.16
Pioner N-Max 7-1-2 + Mg+ TE Azelis AS Norgro AS, LOG AS, Vekstmiljø AS pdf-fil 22.11.16
Pioner S Gødning 80 Azelis AS Norgro AS, LOG AS, Vekstmiljø AS pdf-fil 22.11.16
POLYSULPHATE™ Yara Norge AS Yara Norge AS pdf-fil 01.12.16
Root-By-Nature Im-Ex Scandinavia Im-Ex Scandinavia pdf-fil 23.09.13
Root-By-Nature PLUS Im-Ex Scandinavia Im-Ex Scandinavia pdf-fil 23.09.13
Simontorp Blomsterjord Nordic Garden AS Nordic Garden AS pdf-fil 08.06.16
Simontorp Kugjødselkompost Nordic Garden AS Nordic Garden AS pdf-fil 08.06.16
Soil-Set Aid Alltech Norway AS Alltech Norway AS pdf-fil 03.02.16
Solubor DF 18 Azelis AS Norgro AS, LOG AS, Vekstmiljø AS pdf-fil 22.11.16
Visnes Fin grovkalk K1 Visnes Kalk AS Visnes Kalk AS pdf-fil 27.09.16
Visnes Åtingsmiddel (Eklogittstøv) Visnes Kalk AS Visnes Eklogitt AS pdf-fil 27.09.16
Økogjødsel Norsk Naturgjødsel AS Norsk Naturgjødsel A/S pdf-fil 03.06.16
ØRAS Hagejord Øvre Romerike Avfallsselskap IKS Øvre Romerike Avfallsselskap IKS pdf-fil 06.10.16

Tilskuddsfôr/vitamin og- mineralblandinger

Handelsnavn Leverandør Forhandler Produktdatablad Sist oppdatert
AlgeaFeed 1.4 Algea AS Algea AS pdf-fil 29.03.16
AlgeaFeed 3.5 Algea AS Algea AS pdf-fil 29.03.16
AlgeaFeed Fish Algea AS Algea AS pdf-fil 29.03.16
AlgeaFeed Horse Algea AS Algea AS pdf-fil 29.03.16
Aquate SG Alltech Norway AS Alltech Norway AS pdf-fil 10.02.16
Detamin TMR Plus Forbruksvarer Forbruksvarer pdf-fil 05.05.14
Detamin VK sin-ku Forbruksvarer Forbruksvarer pdf-fil 05.05.14
Natura Minovit Sau Felleskjøpet Agri Felleskjøpet Agri pdf-fil 09.09.13
Natura Minovit Sinku Felleskjøpet Agri Felleskjøpet Agri pdf-fil 10.03.15
Natura Minovit Storfe Felleskjøpet Agri Felleskjøpet Agri pdf-fil 09.09.13
Natura Storfe VM-blokk Felleskjøpet Agri Felleskjøpet Agri SA pdf-fil 09.09.16
Naturmine El Mare Sinku Mineral-Expressen Ltd Mineral- Expressen Ltd pdf-fil 26.03.15
Naturmine Hefe Mineral-Expressen Ltd Mineral- Expressen pdf-fil 27.03.15
Naturmine Universal Slikk Mineral-Expressen Ltd Mineral-Expressen pdf-fil 05.08.13
NUTRIBLOKK Gul Forbruksvarer Forbruksvarer pdf-fil 09.02.16
Pluss E-konsentrat Felleskjøpet Agri Felleskjøpet Agri pdf-fil 26.10.15
Pluss Fullfôr Konsentrat Øko Felleskjøpet Agri Felleskjøpet Agri SA pdf-fil 09.09.16
Pluss Fullfôr Total Øko Felleskjøpet Agri Felleskjøpet Agri SA pdf-fil 09.09.16
Pluss Saltslikkestein grå Felleskjøpet Agri Felleskjøpet Agri pdf-fil 04.09.13
Pluss Saltslikkestein hvit Felleskjøpet Agri Felleskjøpet Agri pdf-fil 04.09.13
Pluss Saltslikkestein rød Felleskjøpet Agri Felleskjøpet Agri pdf-fil 12.01.15
Pluss Sau VM- blokk Felleskjøpet Agri Felleskjøpet Agri SA pdf-fil 04.09.13
Vitamineral Grønn Vilomix Norway AS Vilomix Norway AS pdf-fil 17.06.15
Vitamineral Grønn Gjeldku Vilomix Norway AS Vilomix Norway AS pdf-fil 17.06.15
VitaMineral Mineralbøtte - storfe, geit og hest Vilomix Norway AS Vilomix Norway AS pdf-fil 23.10.15
VitaMineral Mineralstein - sau Vilomix Norway AS Vilomix Norway AS pdf-fil 23.10.15

Rengjøringsmidler for bygg/anlegg til animalsk produksjon

Handelsnavn Leverandør Forhandler Produktdatablad Sist oppdatert
Netcoating - Black Steen-Hansen AS Steen-Hansen AS pdf-fil 02.12.13
Netpolish NP 45 NetKem AS NetKem AS, notimpregneringer   13.11.13
Netpolish NP Super NetKem AS NetKem AS, notimpregneringer pdf-fil 13.11.13
Netpolish NP30 NetKem AS NetKem AS, notimpregnering   13.11.13

Logg inn