Debio

Register for driftsmidler til økologisk produksjon

Det er leverandørene av hvert enkelt salgsprodukt som legger inn og vedlikeholder informasjonen i dette registeret. Registeret skal gjøre det enklere å finne og formidle informasjon om driftsmidler som kan brukes i økologisk produksjon.

Det finnes ingen ordning som godkjenner konvensjonelle driftsmidler for bruk i økologisk produksjon.  Det finnes imidlertid en rekke konvensjonelle virkestoffer som etter økologiforskriften er tillatt å bruke. Konvensjonelle driftsmidler som utelukkende består av slike tillatte virkestoffer, kan føres opp i dette registeret av leverandørene. Det er også et krav at produktene i denne listen ikke inneholder GMO.

Det er leverandørene selv som vurderer om produktet er i samsvar med økologiregelverket. Leverandørene er også ansvarlig for at produktet fortsetter å være dette så lenge det står oppført i registeret. Dette er regulert gjennom en avtale med Debio.

Registeret gir ikke en utfyllende oversikt over alle konvensjonelle innsatsmidler som er tillatt i økologisk produksjon. Dersom du lurer på om et produkt er i tråd med økologiregelverket, kan du spørre virksomheten som markedsfører produktet om en slik vurdering er gjort. Er det ikke gjort en slik vurdering kan du henvise til denne registreringsordningen.

Leverandører som ønsker å føre sine produkter opp i driftsmiddelregisteret finner mer informasjon her.

Ensileringsmidler

Handelsnavn Leverandør Forhandler Produktdatablad Sist oppdatert
BONSILAGE FORTE Forbruksvarer Forbruksvarer pdf-fil 05.05.14
BONSILAGE PLUS Forbruksvarer Forbruksvarer pdf-fil 05.05.14
Ensil 1 Felleskjøpet Agri Felleskjøpet Agri pdf-fil 23.10.13
Ensil Maursyre Felleskjøpet Agri Felleskjøpet Agri pdf-fil 23.10.13
Ensil Pluss Felleskjøpet Agri Felleskjøpet Agri pdf-fil 23.10.13
GrasAAT Lacto Addcon Nordic AS ADDCON Nordic AS pdf-fil 05.08.13
KOFASIL LAC Addcon Nordic AS ADDCON Nordic AS pdf-fil 05.08.13
Lalsil CL Mineral-Expressen Ltd Mineral-Expressen pdf-fil 05.08.13
Lalsil Dry Mineral-Expressen Ltd Mineral-Expressen pdf-fil 05.08.13
Maursyre 85 Addcon Nordic AS ADDCON Nordic AS pdf-fil 05.08.13
Sil-all 4x4+ Produs AS Produs AS pdf-fil 17.03.15

Gjødsel- og jordforbedringsmidler

Handelsnavn Leverandør Forhandler Produktdatablad Sist oppdatert
Active NS Produs AS Produs AS pdf-fil 17.03.15
Agri Dol Franzefoss Miljøkalk AS Franzefoss Miljøkalk AS pdf-fil 24.09.13
Agri Grov Ha Franzefoss Miljøkalk AS Franzefoss Miljøkalk AS pdf-fil 24.09.13
Agri Grov VK Franzefoss Miljøkalk AS Franzefoss Miljøkalk AS pdf-fil 24.09.13
Agri Mel Ha Franzefoss Miljøkalk AS Franzefoss Miljøkalk AS pdf-fil 24.09.13
Agri Mel Ho Franzefoss Miljøkalk AS Franzefoss Miljøkalk AS pdf-fil 24.09.13
Agri Mel VK Franzefoss Miljøkalk AS Franzefoss Miljøkalk AS pdf-fil 24.09.13
Agri Micro VK Franzefoss Miljøkalk AS Franzefoss Miljøkalk AS pdf-fil 24.09.13
Agri Åte Ha Franzefoss Miljøkalk AS Franzefoss Miljøkalk AS pdf-fil 24.09.13
AlgeaFert Meal Algea AS Algea AS pdf-fil 29.12.14
AlgeaFert Solid Algea AS Algea AS pdf-fil 29.12.14
AlgeaFert Solid G OMRI Algea AS Algea AS pdf-fil 29.12.14
AlgeaFert Solid K+ Algea AS Algea AS pdf-fil 29.12.14
Amalgerol Mineral-Expressen Ltd Mineral-Expressen pdf-fil 26.03.15
Aminosol Azelis AS Azelis A/S og Norgro A/S pdf-fil 03.07.14
AZOFIX Mineral-Expressen Ltd Mineral- Expressen pdf-fil 26.03.15
Breivik Fin grovkalk Breivik Kalkverk AS Breivik Kalkverk AS pdf-fil 06.10.14
Foliar-By-Nature Im-Ex Scandinavia Im-Ex Scandinavia pdf-fil 23.09.13
FOSFIX Mineral-Expressen Ltd Mineral- Expressen pdf-fil 26.03.15
Gjødselsvovel 99% Mineral-Expressen Ltd Mineral-Expressen pdf-fil 26.03.15
GRØNN 8 Grønn Gjødsel AS GRØNN GJØDSEL AS pdf-fil 06.12.13
GRØNN 8K Grønn Gjødsel AS GRØNN GJØDSEL AS OG FELLESKJØPET AGRI SA pdf-fil 06.12.13
Grønn Oplex vinasse gjødselvann Grønn Gjødsel AS Grønn Gjødsel   03.01.14
GRØNN ØKO Grønn Gjødsel AS GRØNN GJØDSEL AS OG FELLESKJØPET AGRI SA pdf-fil 06.12.13
GRØNN. Naturgjødselvann Grønn Gjødsel AS GRØNN GJØDSEL AS pdf-fil 06.12.13
Hortisul, Kaliumsulfat Azelis AS Azelis A/S og Norgro A/S pdf-fil 03.07.14
Impro-Grain Produs AS Produs AS pdf-fil 17.03.15
Langnes finkalk Langnes Marmorbrudd Langnes Marmorbrudd AS pdf-fil 06.10.14
Magnesiumsulfat Azelis AS Azelis A/S og Norgro A/S pdf-fil 03.07.14
Marihøne Norsk Naturgjødsel AS Norsk Naturgjødsel a/s pdf-fil 02.01.13
Marihøne pluss Norsk Naturgjødsel AS Norsk Naturgjødsel a/s pdf-fil 02.01.13
Meerkalk Mineral-Expressen Ltd Mineral-Expressen pdf-fil 26.03.15
Natria Benmel Bayer AB Bayer AB pdf-fil 04.02.14
Natria Blodmel Bayer AB Bayer AB pdf-fil 04.02.14
Natria Plengjødsel Bayer AB Bayer AB pdf-fil 04.02.14
Natria Rhododendrongjødsel Bayer AB Bayer AB pdf-fil 04.02.14
Natria Rosegjødsel Bayer AB Bayer AB pdf-fil 04.02.14
Natria Universalgjødsel Bayer AB Bayer AB pdf-fil 04.02.14
Patentkali Felleskjøpet Agri Felleskjøpet Agri SA pdf-fil 09.05.14
Pioner Complete 5-1-3 + Mg + TE, Granulat Azelis AS Azelis A/S og Norgro A/S pdf-fil 03.07.14
Pioner Complete 6-1-3 + Mg + TE Azelis AS Azelis A/S og Norgro A/S pdf-fil 03.07.14
Pioner Ferrovital Azelis AS Azelis A/S og Norgro A/S pdf-fil 03.07.14
Pioner Hi-Fruit 4-1-5 + Mg + TE Azelis AS Azelis A/S og Norgro A/S pdf-fil 03.07.14
Pioner K-Max 3-1-7 + Mg + TE Azelis AS Azelis A/S og Norgro A/S pdf-fil 03.07.14
Pioner N-Max 7-1-2 + Mg+ TE Azelis AS Azelis A/S og Norgro A/S pdf-fil 03.07.14
Pioner S Gødning 80 Azelis AS Azelis A/S og Norgro A/S pdf-fil 03.07.14
Root-By-Nature Im-Ex Scandinavia Im-Ex Scandinavia pdf-fil 23.09.13
Root-By-Nature PLUS Im-Ex Scandinavia Im-Ex Scandinavia pdf-fil 23.09.13
Soil-Set Aid Produs AS Produs AS pdf-fil 17.03.15
Solubor DF 18 Azelis AS Azelis A/S og Norgro A/S pdf-fil 03.07.14
Visnes Fin grovkalk K1 Visnes Kalk AS Visnes Kalk AS pdf-fil 06.10.14
Visnes Åtingsmiddel (Eklogittstøv) Visnes Kalk AS Visnes Eklogitt AS pdf-fil 06.10.14
Økogjødsel Norsk Naturgjødsel AS Norsk Naturgjødsel A/S pdf-fil 02.01.13

Tilskuddsfôr/vitamin og- mineralblandinger

Handelsnavn Leverandør Forhandler Produktdatablad Sist oppdatert
AlgeaFeed 1.4 Algea AS Algea AS pdf-fil 05.06.13
AlgeaFeed 2.0 Algea AS Algea AS pdf-fil 05.06.13
AlgeaFeed 3.5 Algea AS Algea AS pdf-fil 05.06.13
AlgeaFeed Fish Algea AS Algea AS pdf-fil 05.06.13
AlgeaFeed Horse Algea AS Algea AS pdf-fil 05.06.13
Aquate SG Produs Aqua AS Produs Aqua AS pdf-fil 06.08.13
Calcium supplement Produs AS Produs AS pdf-fil 17.03.15
Detamin TMR Plus Forbruksvarer Forbruksvarer pdf-fil 05.05.14
Detamin VK sin-ku Forbruksvarer Forbruksvarer pdf-fil 05.05.14
Fova Vital SK Sau Forbruksvarer Forbruksvarer pdf-fil 05.05.14
Fova Vital SK Storfe Forbruksvarer Forbruksvarer pdf-fil 05.05.14
Keto-Nia Supplement Produs AS Produs AS pdf-fil 17.03.15
Mineralbøtte Storfe Forbruksvarer Forbruksvarer pdf-fil 05.05.14
Natura Minovit Sau Felleskjøpet Agri Felleskjøpet Agri pdf-fil 09.09.13
Natura Minovit Sinku Felleskjøpet Agri Felleskjøpet Agri pdf-fil 10.03.15
Natura Minovit Storfe Felleskjøpet Agri Felleskjøpet Agri pdf-fil 09.09.13
Naturmine El Mare Sinku Mineral-Expressen Ltd Mineral- Expressen Ltd pdf-fil 26.03.15
Naturmine Hefe Mineral-Expressen Ltd Mineral- Expressen pdf-fil 27.03.15
Naturmine Universal Slikk Mineral-Expressen Ltd Mineral-Expressen pdf-fil 05.08.13
Pluss Diakur Felleskjøpet Agri Felleskjøpet Agri pdf-fil 04.09.13
Pluss E-konsentrat Felleskjøpet Agri Felleskjøpet Agri SA pdf-fil 04.09.13
Pluss Fullfôr Ca-redusert Felleskjøpet Agri Felleskjøpet Agri SA pdf-fil 12.01.15
Pluss Fullfôr Konsentrat Felleskjøpet Agri Felleskjøpet Agri SA pdf-fil 12.01.15
Pluss Fullfôr Mg-rik Felleskjøpet Agri Felleskjøpet Agri SA pdf-fil 12.01.15
Pluss Fullfôr Na- redusert Felleskjøpet Agri Felleskjøpet Agri SA pdf-fil 12.01.15
Pluss Fullfôr Total Felleskjøpet Agri Felleskjøpet Agri SA pdf-fil 12.01.15
Pluss Saltbalanse storfe Felleskjøpet Agri Felleskjøpet Agri pdf-fil 04.09.13
Pluss Saltslikkestein grå Felleskjøpet Agri Felleskjøpet Agri pdf-fil 04.09.13
Pluss Saltslikkestein hvit Felleskjøpet Agri Felleskjøpet Agri pdf-fil 04.09.13
Pluss Saltslikkestein rød Felleskjøpet Agri Felleskjøpet Agri pdf-fil 12.01.15
Pluss Sau Mineralstein Felleskjøpet Agri Felleskjøpet Agri SA pdf-fil 12.01.15
Pluss Sau VM- blokk Felleskjøpet Agri Felleskjøpet Agri SA pdf-fil 04.09.13
Pluss Storfe Mineralstein Felleskjøpet Agri Felleskjøpet Agri SA pdf-fil 12.01.15
Pluss Storfe VM- blokk Felleskjøpet Agri Felleskjøpet Agri SA pdf-fil 04.09.13
Pluss Unikur Felleskjøpet Agri Felleskjøpet Agri pdf-fil 04.09.13
Produs Block Produs AS Produs AS pdf-fil 17.03.15
Produs Block Sinku Produs AS Produs AS pdf-fil 17.03.15
Produs Block Total+ Produs AS Produs AS pdf-fil 17.03.15
Produs Dia-Forebygger Produs AS Produs AS pdf-fil 17.03.15
Produs Dia-Stopp Produs AS Produs AS pdf-fil 17.03.15
Produs Melkeku 50/100 TRT Produs AS Produs AS pdf-fil 17.03.15
Produs Selen Boost Produs AS Produs AS pdf-fil 17.03.15
Produs Sinku TRT Produs AS Produs AS pdf-fil 17.03.15
Stabisan K Mineral-Expressen Ltd Mineral-Expressen pdf-fil 26.03.15

Rengjøringsmidler for bygg/anlegg til animalsk produksjon

Handelsnavn Leverandør Forhandler Produktdatablad Sist oppdatert
Netcoating - Black Steen-Hansen AS Steen-Hansen AS pdf-fil 02.12.13
Netpolish NP 45 NetKem AS NetKem AS, notimpregneringer   13.11.13
Netpolish NP Super NetKem AS NetKem AS, notimpregneringer pdf-fil 13.11.13
Netpolish NP30 NetKem AS NetKem AS, notimpregnering   13.11.13
Netwax E4 Greenline NetKem AS NetKem AS, notimpregneringer pdf-fil 06.07.14

Logg inn