Landbruk

I dag er over 2.500 norske gårdsbruk en del av Debios kontrollordning for økologisk landbruk. Om du allerede er én av dem, eller vurderer å bli det, finner du her informasjon om alt som trengs for å få og opprettholde en godkjenning for økologisk landbruk fra Debio.

Økologisk landbruk er et produksjonssystem som opprettholder sunne jordsmonn, naturlige økosystemer og folks helse. Dette systemet bygger på økologiske prosesser, biologisk mangfold og kretsløp tilpasset lokale forhold.

Økologisk landbruk kombinerer tradisjon, innovasjon og vitenskap til gagn for vårt felles miljø, og fremmer rettferdighet og god livskvalitet for alle (fra IFOAMs definisjon av økologisk landbruk).

Debios rolle i dette er å være et bindeledd mellom gårdbruker og forbruker. Kontrollen Debio gjennomfører sikrer at økologiske varer virkelig er økologiske, og Ø-merket er forbrukerens garanti for dette.

Norsk Landbruksrådgiving tilbyr et gratis og uforpliktende førsteråd for bønder som vurderer å legge om til økologisk drift: Gir råd til økobønder