Driftsmidler

Debios driftsmiddelregister skal gjøre det enklere å finne og formidle informasjon om driftsmidler som kan brukes i økologisk produksjon, både innen landbruk og annen produksjon.

Det er leverandørene av hvert enkelt produkt som legger inn og vedlikeholder informasjonen i driftsmiddelregisteret. Det er også leverandørene selv som vurderer om produktet er i samsvar med økologiregelverket, og som er ansvarlig for at produktet fortsetter å være det så lenge det står oppført i registeret. Dette er regulert gjennom en avtale med Debio.

Driftsmiddelregisteret vil både inneholde driftsmidler som er økologisk godkjent, og konvensjonelle driftsmidler som er tillatt brukt i økologisk produksjon.

Gå til driftsmiddelregisteret.

Økologiske driftsmidler
En oppdatert oversikt over alle Debio-godkjente økologiske driftsmidler finner du fortsatt her (rapport 7 i produktdatabasen, varegruppene fôr/fôrblandinger, gjødselmidler, jordblandinger og såvare).