Kundedokumenter

Her legger vi ut dokumenter som kan være relevant for din Debio-godkjenning.

Du trenger Adobe Reader for å lese pdf-filer (last ned gratis).

Økoplan
Last ned mal for økoplan (fra Norsk Landbruksrådgiving)
 
Aktuelle vedlegg til Økoplan
Driftsbeskrivelse for økologisk fjørfeproduksjon, pdf /       word
Driftsbeskrivelse for økologisk svineproduksjon, pdf /                word
Driftsbeskrivelse for økologisk birøkt, pdf /    word
Driftsbeskrivelse for økologisk kaninproduksjon, pdf /    word
Avtale om sertifisering, pdf
 
Gamle driftsbeskrivelser
Driftsbeskrivelse, generell, doc
Driftsbeskrivelse for planteproduksjon, doc
Driftsbeskrivelse for veksthus, småplanter, doc
Driftsbeskrivelse for naturprodukt, doc
Driftsbeskrivelse for samdrift, doc
Driftsbeskrivelse for produksjon av frø og formeringsmateriela, doc
Driftsbeskrivelse for gårdsforedling, doc
Driftsbeskrivelse for husdyr, generell, doc
Driftsbeskrivelse for drøvtygger/hest, doc
 
Andre dokumenter
Kravspesifikasjon til beskrivelse av driften, pdf
Egenerklæring om økologikontroll (ved levering av varer), pdf
Egenerklæring om tilleggsregler for biologisk-dynamisk drift, word 
Mottaksskjema, word
Kontroll av økologimerking, pdf
Skifteoversikt, pdf
Sjekkliste til Debio-inspeksjonen, pdf
Utmarksbeite og naturprodukter (P3), pdf
Fôrmiddeltabell, pdf
Helsekortopplysninger (H3), pdf
Sjekkliste for dyrevelferd, melkeku, pdf
Sjekkliste for dyrevelferd, sau, pdf
Veileder til sjekkliste for dyrevelferd, sau, pdf
Gjødselkilder, pdf
Gjødselmengder for ulike husdyrslag, pdf
Gjennomsnittlig nitrogeninnhold i gjødselslag, pdf
Kontrakt ved innkjøp av unghøner, pdf
Skjema for utmelding fra kontrollordningen, word
Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak, pdf / word
Klageregister, pdf / word
Oppdatering av økoplan / driftsbeskrivelse / avtale om sertifisering, pdf / word
Faktaark om GMO og GMO-erklæring, pdf