Merker og merkebruk

Merker og merkebruk

Ø-merket er det synlige beviset for at produksjonen din er kontrollert og godkjent av Debio. En godkjenning fra oss gir deg anledning til å bruke Ø-merket i profileringen av dine økologiske produkter.

All merking og markedsføring skal følge bestemmelsene som er beskrevet i Debios merkeregler. Her finner du også filer til nedlasting du ønsker å trykke opp egen emballasje eller annet materiell med Ø-merket.

Klistremerker
Debio tilbyr klistremerker med Ø-merket og Demeter-merket. Bestillingssiden for merkemateriell finner du her (Forsiden / Merkemateriell).
 

Øremerke Øremerker
Handytag øremerker er det Os ID som fører. For bestilling kan du kontakte dem på telefon 62 49 77 00.