Gebyroversikt - Landbruk

Kontrollgebyrene er fastsatt av Landbruks- og matdepartementet i forskrift om betaling av gebyrer for særskilte ytelser fra Mattilsynet § 4, og forskrift 4.oktober 2205 nr. 1103 om økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter og næringsmidler (økologiforskriften) § 19.

 

Gebyrene gjelder fra 1. januar 2016.

Tilknytningsgebyr

Betales ved tilknytning til kontrollordningen.

Gebyret betales ikke tilbake dersom en trekker seg ut av kontrollordningen.

 

Gebyr ved første gangs tilknytning til kontrollordningen

 

Administrasjonsgebyr 

Kr 1 440,-

 

 

Kr 100,-

 

Grunngebyr

Årlig gebyr. 

Gebyret betales ikke tilbake dersom en trekker seg ut av kontrollordningen.

Grunngebyr for deltakelse i kontrollordningen         Kr 1 750,-

Variable gebyr

Kommer i tillegg til grunngebyret. Beregnes/betales etter utført revisjon.

 

Arealgebyr pr. dekar karensareal/økologisk areal

Kr 7,40,-

 

Gebyr for bruk med husdyr karens/økologisk

og/eller konvensjonelle produksjoner

 

Kr 720,-

 

 

Annet

 

Virksomheter som ønsker revisjon på kort varsel med ferdigstilling av saksbehandlingen innen 12 uker kan få dette utført mot et tilleggsgebyr. Tilleggsgebyret kommer i tillegg til ordinært grunngebyr.

 

Gebyr ved utmelding av kontrollordningen etter revisjonsbesøket Beløpet kommer i tillegg til grunngebyr, men variabelt gebyr beregnes ikke

 

Kr 4 805,-

 

 

 

Kr 795,-

 

 

Gebyr ved avbestilling av avtalt revisjon mindre enn en uke før det aktuelle tidspunktet, eller dersom virksomhetsansvarlig eller dennes representant ikke møter opp til avtalt revisjon, med mindre virksom­hetsansvarlig overfor kontrollorganet kan dokumentere gyldige grunner for avbestillingen eller uteblivelsen

 

Kr 4 005,-

 

For gebyr som ikke betales i rett tid, belastes rente i samsvar med lov av 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling. Det kan også pålegges purregebyr.