Søknadsskjema

Det er først når du har laget en beskrivelse av driften (økoplan) at du kan søke om å bli sertifisert av Debio.

Økoplanen er utgangspunktet for den årlige økologikontrollen, og skal vise hvordan gården skal drives økologisk med tanke på produksjoner, omfang og driftsmåte.

Det er hovedsakelig to måter å gå frem for å utarbeide en økoplan:

  • Norsk Landbruksrådgiving tilbyr økologisk førsteråd med agronomisk og økonomisk rådgiving, og de kan også hjelpe deg med å utarbeide en økoplan. Begge deler er gratis.
  • ?Du kan også lage økoplanen din selv, med utgangspunkt i kravspesifikasjonen fra Debio.


Ved førstegangsrevisjon fra Debio vil du bli bedt om å undertegne en avtale om sertifisering. Avtalen gir en oversikt over dine forpliktelser ved tilknytning til sertifiseringsordningen.

Når du sender inn søknaden om tilknytning vil du få tilsendt faktura for innmeldingsavgiften, se her

 

NB! Søkes det tilknytning til Debio for kun birøkt, last ned Avtale om sertifisering og Driftsbeskrivelse for birøkt fra Kundedokumenter, fyll ut og legg ved søknaden. KSL – birøkt ivaretar Debios krav til kvalitetssystem i produksjonen.

  • Har du laget en beskrivelse av driften (økoplan)?
  • Ja
    Nei, jeg ønsker hjelp fra Norsk Landbruksrådgivning til å utarbeide min økoplan
    Nei, jeg vil ta utgangspunkt i Debio sin kravspesifikasjon og utarbeide min egen økoplan