Veiledere og regelverk

Her finner du veiledere og regelverk for økologisk landbruksproduksjon. Velg i menyen til venstre dersom du ønsker mer informasjon om hva som gjelder for akkurat din drift.

I Norge er økologisk matproduksjon regulert av økologiforskriften. Denne er fastsatt av Landbruks- og matdepartementet, og er basert EU-standarden for økologisk produksjon. Mattilsynet er tilsynsmyndighet, og har delegert ansvaret for dette tilsynet til Debio. I samarbeid med Debio har Mattilsynet utviklet tre veiledere til regelverket for økologisk produksjon. To av disse omhandler landbruksproduksjon.

Debio utfører også kontroll og sertifisering grunnlag av private regelverk. Slike regelverk gjelder for områder som ikke er regulert av økologiforskriften, men gir de samme rettighetene til bruk av Debios Ø-merke. Per i dag har vi slike kontrollordninger for økologiske juletrær, pyntegrønt og potteplanter til pynt.