Debios merker

Debio har i 30 år vært garantisten for at varer merket med våre godkjenningsmerker er produsert på en økologisk og bærekraftig måte. Debio eier og forvalter Ø-merket, Bærekraft-merket for bærekraftig fiske og fangst, samt Debios valørmerker i gull, sølv og bronse for servering og matvarehandel. I tillegg sertifiserer Debio virksomheter og produkter med EUs økologilogo og Demeter-merket. I merkereglene forteller vi hvordan du kan bruke disse merkene på produktemballasje og i info- og markedsmateriell.

Alle spørsmål om merker og merkebruk skal rettes til Debio ved kommunikasjon- og markedsansvarlig Idun Bjervik Leinaas, idun@debio.no

Powered By Zetta