« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »

November 2010

Dette spiser økofisken[26.11.2010]

Prinsippet om en bærekraftig ressursbruk ligger i bunn ved fôring av økologisk oppdrettsfisk.

Les mer
Debio/Demeter-merker til nedlasting[09.11.2010]

Last ned merkefiler til biologisk-dynamiske produkter godkjent av Debio.

Les mer

Oktober 2010

Ensileringsmidler til økologisk produksjon[20.10.2010]

Fôr som er ensilert med midler som har stått på Debios positivliste i 2010 vil både kunne brukes og omsettes som økologisk dette året.

Les mer
Nye funksjoner på Debios nettsider[14.10.2010]

Tilknytning via nettet er noe av det som er nytt av året.

Les mer

September 2010

Økologisk prosjektportefølje på nett[16.09.2010]

Statens landbruksforvaltning har åpnet en prosjektside for utviklingstiltak innenfor økologisk landbruk og mat.

Les mer
Arealkrav for sau[15.09.2010]

LANDBRUK: Beitesesongen er på hell, og det er på tide å minne om de innearealkrav som gjelder for sau.

Les mer
Føre-var i KRAVs fiskerikomité[09.09.2010]

Åpner ikke for miljøsertifisering av krillfisket i Sørishavet nå.

Les mer

August 2010

Økologiske dager i september[31.08.2010]

I september vil økologisk mat og landbruk være gjennomgangstema i en rekke ulike arrangementer. Det begynner med familiedag på Norsk Folkemuseum søndag 5. september.

Les mer
Egenrevisjon for økobønder[20.08.2010]

Økobønder som er en del av KSL-systemet vil snart kunne gjennomføre deler av økologikontrollen på nett.

Les mer
Søknader om produksjonstilskudd[02.08.2010]
Søknader om produksjonstilskudd sender du via Statens Landbruksforvaltning sine nettsider. Fristen er 20. august. Les mer

Juli 2010

Høringsbrev om EU-logoen[02.07.2010]

Mattilsynet har sendt ut høringsbrev om innføringen av den nye EU-logoen for økologiske produkter i Norge.

Les mer
Debios høringssvar til ny økologiforskrift[01.07.2010]
Høringsfristen for ny økologiforskrift gikk ut 1. juli 2010. Her finner du Debios svar. Les mer

Juni 2010

Ren øko-mat i 2009[28.06.2010]
Tester av øko-produkter i 2009 viste ingen rester av plantevernmiddel. Mattilsynet oppsummerer resultatene i rapporten ”Rester av plantevernmidler i næringsmidler”. Les mer
Presisering om ensileringsmidler[23.06.2010]
LANDBRUK: Flere har hatt spørsmål om ensileringsmidler i økologisk produksjon. Her er en presisering om gjeldende praksis. Les mer
Vil etablere ny tjeneste for leverandører av driftsmiddel[22.06.2010]
Debio ønsker at informasjon om driftsmidler som kan brukes i økologisk produksjon skal være lett tilgjengelig. Les mer
Funn av pesticid-rester i potet[21.06.2010]
Debio mottok 17. juni en melding om funn av klorprofam i et parti økologiske poteter fra Norge. Les mer
Bruk ØKOfrø[17.06.2010]
Økologisk såvare og settepotet finner du i databasen ØKOfrø. Søknader om bruk av konvensjonelt formeringsmateriale sender du også via denne databasen. Les mer
Antallet økoprodusenter holder seg stabilt[08.06.2010]
Statistikken for første del av 2010 forteller at veksten fra tidligere år har avtatt, men fortsatt kommer det til mange nye økoprodusenter i Norge. Les mer
Miljøsertifisert fiske gir klimagevinst[02.06.2010]
Ny rapport fra KRAV viser at klimagassutslippene halveres. Les mer

Mai 2010

Konservering av fôr[25.05.2010]
LANDBRUK: Ordningen med positivlisting av konvensjonelle driftsmidler er lagt ned, og da kan det være greit med en påminnelse om hva som er tillatt brukt til konservering av fôr. Les mer
Om gjødsling i økologisk produksjon[19.05.2010]
LANDBRUK: Her er en oppdatering på reglene som gjelder i år. Les mer
EU-logo på vent[11.05.2010]
Praktiske avklaringer gjenstår før den nye EU-logoen for økologisk mat kan tas i bruk i Norge. Les mer
Forbud mot fiskemel til drøvtyggere[03.05.2010]
Landbruks- og matdepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet har gjort endringer i TSE-forskriften. Endringene medfører at det blir forbudt å fôre drøvtyggere med fiskemel. Les mer

April 2010

Spennende økologiske prosjekter i gang[20.04.2010]
Statens Landbruksforvaltning har fordelt 26 millioner kroner til 50 økologiske utviklingsprosjekter. Les mer

Mars 2010

Ny økologiforskrift ute på høring[29.03.2010]
Mattilsynet er klar med høringsutkastet til forskriften som skal gjøre EUs nye økologiforordninger gjeldende i Norge. Les mer