Lenker til andre

Her finner du et utvalg lenker til andre aktører innen økologisk produksjon og forbruk i Norge.

Landbruks- og matdepartementet (LMD)
Regjeringen sin temaside for økologisk matproduksjon.

Landbruksdirektoratet 
Har direktoratsoppgaver for LMD og en sentral rolle i utviklingen av økologisk landbruk og omsetning av økologiske landbruksprodukter.

Mattilsynet
Tilsynsmyndighet for økologisk produksjon.

Norsk Landbruksrådgiving (tidligere Landbrukets Forsøksringer)
Interesse- og serviceinstitusjon for faglig utvikling og rådgiving i landbruket.

Matmerk
Stiftelse med ansvar for markedsføring av økologisk mat, med tanke på å øke etterspørselen etter denne varegruppen.

Bioforsk Økologisk
Nasjonalt forskningsinstitutt for økologisk landbruk.

Agropub
Nettside for økologisk landbruk. 

Oikos - Økologisk Norge
Ideell medlemsorganisasjon for alle som har interesse for økologisk mat og - produkter, økologisk landbruk, - hagebruk, miljø og helse. 

Biologisk-dynamisk Forening
Forening som arbeider for å spre kunnskap og interesse for den biologisk-dynamiske jordbruksmetoden, ernæringsspørsmål og naturforvaltning satt inn i en helhetlig kulturell sammenheng.