Organisasjonen Debio

Debio er en medlemsorganisasjon som skal sikre tillit og samarbeid mellom alle parter innen produksjon, omsetning og forbruk av økologiske varer.

Av denne grunn har Debio tre medlemskategorier, og sammen representerer disse hele verdikjeden "fra jord til bord".  Alle kategoriene er likeverdig representert i Debios styre og årsmøte, og kategoriene er som følger:

A - Organisasjoner knyttet til primærproduksjon

Biologisk-dynamisk Forening Norsk Landbruksrådgivning
Norges Bondelag Norges Kystfiskarlag
Norsk Bonde-og Småbrukarlag Oikos - Økologisk Norge
Hanen
 

B - Organisasjoner knyttet til foredling, import og omsetning

Agder Mat Foredling AS Bama Gruppen AS
COOP Norge AS Det Økologiske Hus
Nortura BA Tine BA
Rieber & Søn ASA  
Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund  


C - Organisasjoner knyttet til miljø, dyrevern og forbruk

4H Norge  
Framtiden i våre hender Natur og Ungdom
Norges Kvinne- og Familieforbund Norges Naturvernforbund

Alle landsdekkende organisasjoner som har en positiv holdning til utviklingen av økologisk produksjon kan bli medlem i Debio. Innenfor de tre kategoriene kan dette være et fellesorgan, et faglag, en bransjeforening, en interesseorganisasjon eller lignende. Ta kontakt med Debio for mer informasjon om medlemskap.
 

Styret i Debio, 2016   Organisasjon: Valgperiode
Styreleder: Odd-Einar Hjortnæs Valgt på fritt grunnlag 2015-2017
Medlem, kategori A: Jens Edvard Kase Norges Bondelag 2016-2018
Medlem, kategori A: Jakob Bjerkem Oikos 2015-2017
Medlem, kategori B: Line Wesley Holand Fairtrade 2016-2018
Medlem, kategori B: Ernst Ole Ruch Kjøtt- og Fjørfebransjens landsforbund 2015-2017
Medlem, kategori C: Marianne Leisner Framtiden i våre hender 2015-2017
Medlem, kategori C: Torill Malmstrøm Norges Kvinne- og Familieforbund 2016-2018
Ansattes representant: Petter Stanghov Debio 2015-2017
       
Varamedlemmer:   Organisasjon  
Medlem, kategori A Embrik Rudningen Norges Bonde- og Småbrukarlag 2016-2018
Medlem, kategori B Knut Lutnæs Coop Norge Handel 2016-2018
Medlem, kategori C Joanne Sørheim Natur og Ungdom 2015-2017
Ansattes representant Jon Støren Debio 2015-2017

 

Valgkomite   Organisasjon Valgperiode
Medlem, kategori A Jon Magne Holten Oikos - Økologisk Norge 2014-2017
Medlem, kategori B Linnea Svensson Greener Events 2015-2018
Medlem, kategori C      
       
Varamedlemmer      
Medlem      
Medlem Kjersti Sørby Nortura 2015-2018
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedtekter
Debios vedtekter finner du her