Statistikk

Statistikken fra Debio gir et overblikk over norsk økologisk produksjon. Her finner du også tall som forteller om utviklingen over tid.

 

2015: Det samlede økologiske arealet utgjør 4,9 prosent

 

Tallmateriale
Under finner du alt tallmateriale for statistikken 2015

Antall primærprodusenter pr fylke, 2003-2015, Excel

Økoareal i prosent av samlet jordbruksareal, 1999-2015, Excel

Planteproduksjon hele landet 2015, Excel

Planteproduksjon pr fylke 2015, Excel

Husdyr hele landet 2015, Excel 

Husdyr pr fylke 2015, Excel

 

Oversikt HRC 2015, Word

Oversikt FIO (Foredling, import, omsetning) 2015, Word

Virksomheter sertifisert etter private standarder 2015, Word

Utviklingsdiagrammer 2011-2015, Excel

 

Database: Produsenter og produkter
Denne databasen lar deg søke etter økologiske produsenter og bedrifter, og du kan få opp lister over godkjente landbruks- og foredlingsprodukter. Søk frem oversikter for hele landet, eller for definerte fylker og kommuner. Databasen blir oppdatert fortløpende, du finner den her.

Relaterte lenker
Landbruksdirektoratet utarbeider halvårlige rapporter med opplysninger om hva som er produsert og solgt av økologiske landbruksvarer.