Utviklingsarbeid

Debio har siden oppstarten i 1986 arbeidet for å utvikle regelverk innenfor økologiområdet.

Egenutviklede regelverk
Produksjon og omsetning av økologiske landbruksvarer er regulert av den offentlige økologiforskriften, men Debio utfører også kontroll og sertifisering på grunnlag av egenutviklede og private regelverk. Dette åpner for godkjenning av produkter som ikke reguleres av økologiforskriften. Per i dag tilbyr vi dette innenfor blant annet akvakultur.

Forankret i IFOAM sine prinsipper
Medlemskapet i IFOAM gir Debio et sett av retningslinjer når vi utvikler regelverk utenfor det offentlige økologiregelverket. Nye regelverk er forankret i disse retningslinjene, og i idégrunnlaget som IFOAM har utviklet for økologisk produksjon. Dette idégrunnlaget kommer til uttrykk gjennom fire prinsipper for økologisk produksjon:

 • Helseprinsippet
  Økologisk landbruk skal opprettholde og fremme helsa til jord, planter, dyr, mennesker og jordkloden som en udelelig helhet.
 • Økologiprinsippet
  Økologisk landbruk skal bygge på levende økologiske systemer og kretsløp, arbeide med dem, etterligne dem og hjelpe til å bevare dem.
 • Rettferdighetsprinsippet
  Økologisk landbruk skal bygge på relasjoner som sikrer rettferdighet når det gjelder vårt felles miljø og mulighet for livsutfoldelse.
 • Varsomhetsprinsippet
  Økologisk landbruk skal drives på en ansvarlig og varsom måte for å ta vare på miljøet og beskytte helse og velvære for nåværende og framtidige generasjoner.

Relaterte lenker
IFOAM (International Federation of Organic Agricultural Moovement) – Interesseorganisasjon som arbeider for å trygge og fremme økologisk produksjon i et globalt perspektiv.