IFOAM har vedtatt prinsipper for økologisk landbruk

IFOAM (International Federation of Organic Agriculture Movements) har utarbeidet fire prinsipper som skal være et grunnlag for den videre utviklingen av økologisk landbruk. De uttrykker hva økologisk landbruk kan bidra med til verden, og er en visjon om å forbedre hele landbruket i global sammenheng.
Landbruk er en av menneskehetens mest grunnleggende aktiviteter, fordi alle mennesker daglig har behov for mat. Historie, kultur og fellesskapsverdier er sterkt forankret i landbruket. Prinsippene gjelder landbruket i videste forstand, og omfatter hvordan mennesker forvalter jord, vann, planter og dyr for å produsere, foredle og fordele mat og andre varer. De handler også om hvordan menneskene samhandler med levende landskap, forholder seg til hverandre og former arven til framtidige generasjoner.Prinsippene deles inn i helseprinsippet, økologiprinsippet, rettferdighetsprinsippet og varsomhetsprinsippet: HelseprinsippetØkologisk landbruk skal opprettholde og fremme helsa til jord, planter, dyr, mennesker og jordkloden som en udelelig helhet. ØkologiprinsippetØkologisk landbruk skal bygge på levende økologiske systemer og kretsløp, arbeide med dem, etterligne dem og hjelpe til å bevare dem. RettferdighetsprinsippetØkologisk landbruk skal bygge på relasjoner som sikrer rettferdighet når det gjelder vårt felles miljø og mulighet for livsutfoldelse. VarsomhetsprinsippetØkologisk landbruk skal drives på en ansvarlig og varsom måte for å ta vare på miljøet og beskytte helse og velvære for nåværende og framtidige generasjoner. Last ned prinspippene i norsk oversettelse (ligger også på nedlastingssiden under "Diverse"): Liten fil for skjermvisning (PDF, 327 kb): poa_folder_norsk_utgave_(liten_fil).pdf Stor fil for utskrift (PDF, 4.7 MB): poa_folder_norsk_utgave_(stor_fil).pdf Eller les mer om dem på hjemmesidene til IFOAM: http://www.ifoam.org/about_ifoam/principles/index.html