Jobb i Debio

Debio har siden 1986 hatt oppgaven med å kontrollere og godkjenne økologiske produksjoner i Norge. Debio er garantisten for at varer merket med våre godkjenningsmerker er produsert på en økologisk måte.

Hovedtyngden av Debios virksomhet er å føre tilsyn med økologisk produksjon etter økologiforskriften. Tilsynet er basert på en avtale med Mattilsynet, og kontrollen omfatter både gårdsbruk, foredlingsbedrifter, pakkerier, omsetningsledd og importører. Debio utfører dessuten kontroll og sertifisering på grunnlag av egne, privatrettslige regelverk.

Det er for tiden ingen ledige stillinger.