Landbruk

I dag er over 2.500 norske gårdsbruk en del av Debio sin kontrollordning for økologisk landbruk. Om du allerede er én av dem, eller om du vurderer å bli det, her finner du alt som trengs for å få og opprettholde en godkjenning for økologisk landbruk fra Debio.

Økologisk landbruk er et produksjonssystem som opprettholder sunne jordsmonn, naturlige økosystemer og folks helse. Dette systemet bygger på økologiske prosesser, biologisk mangfold og kretsløp tilpasset lokale forhold, istedenfor å være avhengig av innsatsfaktorer med uheldig effekt.

Økologisk landbruk kombinerer tradisjon, innovasjon og vitenskap til gagn for vårt felles miljø og fremmer rettferdighet og god livskvalitet for alle (fra IFOAM sin definisjon av økologisk landbruk).

Debio sin rolle i dette er som et bindeledd mellom gårdbruker og forbruker. Kontrollen forsikrer at økologiske varer virkelig er økologiske, og Ø-merket er forbrukerens garanti for dette.

Les også: Gir råd til økobønder

 

Register for driftsmidler

Registeret inneholder driftsmidler som kan brukes i økologisk produksjon.

##

Databasen ØKOfrø

Nettstedet og databasen ØKOfrø inneholder informasjon om tilgjengelig såvare og settepotet.

##