Organisasjonen Debio

Debio er en medlemsorganisasjon som skal sikre tillit og samarbeid mellom alle parter innen produksjon, omsetning og forbruk av økologiske varer.

Av denne grunn har Debio tre medlemskategorier, og sammen representerer disse hele verdikjeden "fra jord til bord".  Alle kategoriene er likeverdig representert i Debios styre og årsmøte, og kategoriene er som følger:

A - Organisasjoner knyttet til primærproduksjon

Biologisk-dynamisk Forening Norsk Landbruksrådgivning
Norges Bondelag Norges Kystfiskarlag
Norsk Bonde-og Småbrukarlag Oikos - Økologisk Norge


B - Organisasjoner knyttet til foredling, import og omsetning

Agder Mat Foredling AS Bama Gruppen AS
COOP Norge AS Det Økologiske Hus
Nortura BA Tine BA
Rieber & Søn ASA  
Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund  

C - Organisasjoner knyttet til miljø, dyrevern og forbruk

4H Norge  
Framtiden i våre hender Natur og Ungdom
Norges Kvinne- og Familieforbund Norges Naturvernforbund

Alle landsdekkende organisasjoner som har en positiv holdning til utviklingen av økologisk produksjon kan bli medlem i Debio. Innenfor de tre kategoriene kan dette være et fellesorgan, et faglag, en bransjeforening, en interesseorganisasjon eller lignende. Ta kontakt med Debio for mer informasjon om medlemskap.

 

Styret i Debio, 2013   Organisasjon: Valgperiode
Styreleder: Ola Cato Lie Valgt på fritt grunnlag 2013-2015
Medlem, kategori A: Jens Edvard Kase Norges Bondelag 2014-2016
Medlem, kategori A: Jakob Bjerkem Oikos 2013-2015
Medlem, kategori B: Jon-Frede Engdahl Kolonihagen Frogner 2014-2016
Medlem, kategori B: Ernst Ole Ruch Kjøtt- og Fjørfebransjens landsforbund 2013-2015
Medlem, kategori C: Marianne Leisner Framtiden i våre hender 2013-2015
Medlem, kategori C: Torill Malmstrøm Norges Kvinne- og Familieforbund 2014-2016
Ansattes representant: Petter Stanghov Debio 2013-2015
       
Varamedlemmer:   Organisasjon  
Medlem, kategori A Embrik Rudningen Norges Bonde- og Småbrukarlag 2014-2016
Medlem, kategori B Marit Skjelstad Tine Norske Meierier BA 2014-2016
Medlem, kategori C Svein Joar Husjord Natur og Ungdom 2013-2015
Ansattes representant Jon Støren Debio 2013-2015

 

Valgkomite   Organisasjon Valgperiode
Medlem, kategori A Jon Magne Holten Oikos - Økologisk Norge 2014-2017
Medlem, kategori B Knut Lutnæs Coop Norge Handel 2012-2015
Medlem, kategori C Marit K. Vea Framtiden i våre hender 2013-2016
       
Varamedlem      
Medlem, kategori A Idun Bjerkvik Leinaas Biodynamisk forening 2014-2017

 

 

Vedtekter for Debio

I vedtektene finner du mer om idégrunnlag og organisasjons-struktur for Debio:
Vedtekter for Debio Vedtekter for DebioLast ned (160 KB, Pdf)