Fortsatt god grunn til å spise økologiske egg

På grunn av den spesielle situasjonen i forhold til fugleinfluensa, kan det bli innført begrensninger mot å la høns og andre fjørfe gå ute. Dette vil i så fall være beklagelig, men de økologiske reglene sikrer fortsatt at økologiske høner har god plass inne, at de er frittgående, har fri tilgang til verpekasser og vaglepinner, og har mulighet til å ta seg et deilig sandbad. I tillegg spiser økologiske dyr økologisk fôr med strenge krav til tilsetningsstoffer.Les også denne artikkelen (som ble publisert 01.06.2006).
[10.03.2006]

Tilbake