Fortsatt god grunn til å spise økologiske egg

På grunn av den spesielle situasjonen i forhold til fugleinfluensa, kan det bli innført begrensninger mot å la høns og andre fjørfe gå ute. Dette vil i så fall være beklagelig, men de økologiske reglene sikrer fortsatt at økologiske høner har god plass inne, at de er frittgående, har fri tilgang til verpekasser og vaglepinner, og har mulighet til å ta seg et deilig sandbad. I tillegg spiser økologiske dyr økologisk fôr med strenge krav til tilsetningsstoffer.Les også denne artikkelen (som ble publisert 01.06.2006).
[10.03.2006]

Tilbake
 

Databasen ØKOfrø

Nettstedet og databasen ØKOfrø inneholder informasjon om tilgjengelig såvare og settepotet.

##

Register for driftsmidler

Registeret inneholder driftsmidler som kan brukes i økologisk produksjon.

##

Produsenter og produkter

I Debios database kan du søke etter godkjente produsenter, bedrifter og produkter.

Send oss en tilbakemelding

Vi tar gjerne i mot tilbake-meldinger, ris og ros på den jobben vi gjør for våre kunder.

##