Spørreundersøkelse for økosauprodusenter Tonnes Gård, Tonnes Lurøy

Spørreundersøkelse for økosauprodusenter

Det er varslet at nytt økologiregelverk fra EU skal implementeres i Norge, tidspunktet er ennå er uavklart. Det nye regelverket inneholder krav om at minst halvparten av gulvet i sauefjøs skal bestå av tett underlag. For å få oversikt over hvilke konsekvensene nytt regelverk vil få for økologisk saueproduksjon, har Debio i dag sendt ut en spørreundersøkelse til alle saueprodusenter godkjent av Debio for å kartlegge situasjonen. 

For en del produsenter vil implementering av nytt økologiregelverk fra EU innebære at nåværende driftsopplegg ikke lenger kan godkjennes økologisk. 

Vi håper derfor at de som har mottatt denne undersøkelsen har mulighet til å svare på noen spørsmål om hvilke konsekvenser regelendringen vil gi. Vi regner med at det tar omtrent 3 minutter å svare på undersøkelsen.

 

Vi ber om at undersøkelsen besvares snarest mulig og helst innen tirsdag 1. november. Mottatte svar innen denne dato vil kunne legges frem for medlemmene i Regelverksutvalget for økologisk produksjon (RVU) i et møte allerede 3. november. Spørreundersøkelsen vil være åpen en stund også etter fristen, men vi håper å få inn flest mulig svar raskest mulig.

Svarene på spørreundersøkelsen vil være anonyme.

 

Har du ikke mottatt undersøkelsen, eller har vansker med å åpne den, ta gjerne kontakt med Lene Nilssen, rådgiver primærproduksjon i Debio: lene.nilssen@debio.no

[24.10.2016]

Tilbake