Debio gir ut jubileumsbok

Debio gir ut jubileumsbok

Sendes som gave til Debios kunder og samarbeidspartnere på økologiområdet.

I 2011 fylte Debio 25 år. Vi hadde et ønske om å dokumentere disse første 25 årene, og deler av den historien som Debio er en del av; økologiens fremvekst i Norge. Derfor engasjerte vi Hans-Olav Moen til å skrive en bok med dette som tema. Resultatet er boken "Fremtiden er økologisk: Debio og økologisk landbruk i Norge gjennom 25 år” som vi i disse dager sender som gave til våre kunder og samarbeidspartnere på økologiområdet.

Hans-Olav Moen er forstkandidat med eksamen fra NLH (nå Universitetet for miljø- og biovitenskap, UMB) og med tilleggsutdannelse innen organisasjon og ledelse, blant annet fra forsvaret. Han har vært landbruksdirektør i Østfold, adm.dir ved forskningsstiftelsen Jordforsk og han har ledet Norsk Institutt for skogforskning i 9 år. Hans-Olav Moen har også hatt en rekke styreverv med yrkesmessig bakgrunn og i humanitære organisasjoner både nasjonalt og internasjonalt. Etter oppnådd pensjonsalder arbeider han som konsulent og skribent.

Boken er blitt til gjennom intervjuer med sentrale personer og dypdykk i Debios arkiver. Vi er glade for at Hans-Olav Moen sa ja til å skrive denne historien slik han ser den, og vi håper alle med en tilknytning til Debio får en god leseopplevelse.

[23.02.2012]

Tilbake