5,6 prosent økologisk landbruksareal

5,6 prosent økologisk landbruksareal

STATISTIKK: Debios statistikk for 2011 viser at 5,6 prosent av landbruksarealet i Norge drives økologisk.

Hvert år gir Debio ut en oversikt over omfanget og utviklingen av økologisk produksjon i Norge. Statistikken er basert på de registreringen Debio gjør i forbindelse med kontroll og sertifisering av økologisk produksjon, både innenfor primærproduksjon og innen foredling, import og omsetning.

Last ned statistikkheftet (pdf)

Primærproduksjon
Økologisk landbruksareal utgjorde 563 445 dekar i 2011. Tallet inkluderer økologisk godkjent areal og areal under omlegging til økologisk produksjon. Dette en nedgang på 1,8 prosent sammenlignet med 2010, mens det altså utgjør 5,6 prosent av det totale landbruksarealet i Norge. 2 725 primærprodusenter er en del av Debios kontrollordning for økologisk landbruk.

Foredling, import og omsetning
Innen foredling, import og omsetning er 748 virksomheter sertifisert, mot 770 året før. Det er også en liten nedgang i antall økologiske salgsprodukter. 5 191 produkter hadde en godgjenning for bruk av Debios Ø-merke i 2011, en reduksjon fra 5 550 i 2010.

I statistikkheftet finner du mer informasjon om økologisk produksjon i Norge. Her er blant annet fylkesoversikter over virksomheter og areal, og statistikk som forteller om utviklingen over tid.

Last ned statistikkheftet (pdf)

[19.03.2012]

Tilbake