Inn i Debios styre Jens Edvard Kase ble valgt inn i Debios styre under årsmøtet 27. mars 2012.

Inn i Debios styre

Under årsmøtet 27. mars ble det klart at Jens Edvard Kase går inn i Debios styre.

Jens Edvard Kase er valgt inn i Debios styre for de neste to årene. Kase tar over etter Åse Ingebjørg Flateland, begge representanter for Norges Bondelag.

Kase eier og driver Vold gård i Rygge. Han driver samdrift på dyrka jord med tre naboer, og dyrker også økologiske grønnsaker sammen med to produsenter:  Poteter, gulrot, brokkoli, løk, økologisk  gulrot, frilandsagruk og asparges.

Kase er styremedlem i Norges Bondelag, og sitter i Bondelaget sitt Grøntutvalg. Han har tidligere sittet i fagråd Grønnsaker for forsøksringen SørØst, vært leder av Kontaktdyrkernes Landslag, samt leder av Rygge Bondelag.

Styret i Debio, 2012
Debio er en medlemsorganisasjon som skal sikre tillit og samarbeid mellom alle parter innen produksjon, omsetning og forbruk av økologiske varer. Av denne grunn har Debio tre medlemskategorier, og sammen representerer disse hele verdikjeden "fra jord til bord".  Alle kategoriene er likeverdig representert i Debios styre og årsmøte.

A - Organisasjoner knyttet til primærproduksjon
B - Organisasjoner knyttet til foredling, import og omsetning
C - Organisasjoner knyttet til miljø, dyrevern og forbruk

Styreleder: Ola Cato Lie, valgt på fritt grunnlag
Medlem, kategori A: Jens Edvard Kase, Norges bondelag
Medlem, kategori A: Jakob Bjerkem, Oikos
Medlem, kategori B: Jon-Frede Engdahl, Kolonihagen Frogner
Medlem, kategori B: Kjersti Sørby, Nortura BA
Medlem, kategori C: Marianne Leisner, Framtiden i våre hender
Medlem, kategori C: Torill Malmstrøm, Norges Kvinne- og Familieforbund
Ansattes representant: Jon Støren, Debio

[27.03.2012]

Tilbake