Bruk av ensileringsmidler med natriumformiat

Bruk av ensileringsmidler med natriumformiat

LANDBRUK: Mattilsynet har kommet med en avklaring rundt bruken av ensileringsmidler med natriumformiat i økologisk produksjon.

EU besluttet før påske å tillate bruk av natriumformiat i ensileringsmidler til økologisk produksjon. Selv om natriumformiat er vedtatt godkjent i EU, tar det tid før dette blir gjeldende i Norge. Virksomheter som ønsker å omsette slike ensileringsmidler til bruk i økologisk produksjon, må derfor søke Mattilsynet om dispensasjon. Søknaden sendes til nærmeste regionskontor, skriver Mattilsynet.

Middelet har vært tillatt brukt i Norge tidligere, i påvente av en beslutning i EU. Nå som EU har vedtatt å ta natriumformiat inn på positivlisten for tilsetningsstoffer i fôr, er det svært positivt for Norge, siden det per i dag finnes få alternative ensileringsmidler som fungerer tilfredsstillende for konservering av gras i økologisk produksjon.

EUs nye regelverk åpner også for bruk av natriumformiat til konservering av andre fôrvarer enn grovfôr. En slik bruk i Norge krever også dispensasjon fra Mattilsynet.

Les hele saken hos Mattilsynet.

Debios driftsmiddelregister
Leverandører av driftsmidler til økologisk produksjon kan også registrere produktene sine i Debios driftsmiddelregister. Driftsmiddelregisteret kan både inneholde driftsmidler som er økologisk godkjent, og konvensjonelle driftsmidler som er tillatt brukt i økologisk produksjon.

Gå til driftsmiddelregisteret.

[14.05.2012]

Tilbake