Foreslå kandidater til årets leverandør av økologiske produkt I 2011 ble Grøstadgris AS kåret til "Årets leverandør av økologiske produkt".

Foreslå kandidater til årets leverandør av økologiske produkt

Du kan bestemme hvem som skal nomineres til "Årets leverandør av økologiske produkt". Prisen deles ut under Den Norske Matfestivalen i Ålesund i august.

Den Norske Matfestivalen i Ålesund, Fylkesmannen i Møre og Romsdal og Bioforsk Økologisk står for utdeling av prisen "Årets leverandør av økologiske produkt". En jury sammensatt av personer fra ulike organisasjoner vil vurdere kandidatene, og prisvinneren blir utropt under Den Norske Matfestivalen i Ålesund 22. - 26. august.

Forslag til kandidater kan sendes til MagnaTorvund.Bergem @ fmmr.no og fristen er 22. juni 2012.

Om prisen
Et viktig poeng i den økologiske satsingen er å få de økologiske varene som blir produsert ut til forbrukerne. Derfor er det interessant å få fram kandidater som selger økologiske varer hovedsakelig gjennom dagligvarehandelen.

Dette er det åttende året prisen blir utdelt. Tidligere prisvinnere er Rørosmeieriet (2005), Trygve og Erna Sund (2006), Godt Brød (2007), Tine BA (2008), Balholm AS (2009), Økodrift Homlagarden AS (2010) og Grøstadgris AS (2011).

Statens landbruksforvaltning finansierer prisen, som er et flott diplom og et vakkert bilde.

Statutter for "Årets leverandør av økologiske produkt"

  • Prisen skal deles ut til en bedrift eller en person som produserer og selger, eller på annen måte forhandler økologiske produkter.
  • Prisvinneren eller prisvinnerne skal gjennom arbeidet sitt ha vist at han/hun forstår helheten i den økologiske tankegangen.
  • Produktleveransene skal være profesjonelle og sikre, og holde en høy standard.
  • Produktene skal i hovedsak selges gjennom dagligvarehandelen.

Juryen som skal vurdere forslagene som kommer inn, har medlemmer fra følgende organisasjoner:

  • Debio
  • St Olavs Hospital
  • Fylkesmannen i Møre og Romsdal
  • Oikos
  • Bioforsk Økologisk
[11.06.2012]

Tilbake
 

Databasen ØKOfrø

Nettstedet og databasen ØKOfrø inneholder informasjon om tilgjengelig såvare og settepotet.

##

Register for driftsmidler

Registeret inneholder driftsmidler som kan brukes i økologisk produksjon.

##

Produsenter og produkter

I Debios database kan du søke etter godkjente produsenter, bedrifter og produkter.

Send oss en tilbakemelding

Vi tar gjerne i mot tilbake-meldinger, ris og ros på den jobben vi gjør for våre kunder.

##