Vil opprette nytt sertifiseringsselskap for norsk landbruk Debios styreleder Ola Cato Lie under årsmøtet 2010.

Vil opprette nytt sertifiseringsselskap for norsk landbruk

Debios årsmøte gav tirsdag sin tilslutning til at Debio går videre med planene om et rendyrket sertifiseringsselskap for norsk landbruk og matindustri.
Det er først og fremst behovet for å skille mellom rollen som merke- og regelverksforvalter og rollen som sertifiseringsorgan som gjør at Debio nå ser på muligheten for å opprette et rendyrket sertifiseringsselskap for norsk landbruk og matindustri. Det nye selskapet vil kunne ta på seg flere sertifiseringsoppgaver, også utenfor økologiområdet.

KSL inviteres med i utredningen
Tilslutningen fra årsmøtet betyr at arbeidet med å utrede for etableringen av et slikt selskap starter umiddelbart. KSL Matmerk vil bli invitert med i denne utredningen, som en eventuell fremtidig medeier i det nye selskapet.

- Et rendyrket sertifiseringsselskap vil også kunne styrke KSL Matmerks arbeid som merke- og regelverksforvaltere. Det nye selskapet vil kunne ta en tydelig rolle som den uavhengige tredjeparten som sikrer disse ordningene. Sertifiserings- og revisjonskompetansen har Debio, og gjennom de grepene vi tar nå vil det nye selskapet være i posisjon til å ta rollen, sier daglig leder i Debio, Gjermund Stormoen.

Han peker på at sertifisering vil være et avgjørende bidrag til en mer differensiert markedsstrategi for norsk landbruk.

- Når vi skal ta vare på og formidle spesialverdier ved det norske landbruket er det avgjørende med en troverdig sertifisering fra en uavhengig tredjepart.

Pressekontakter

[25.03.2010]

Tilbake