Økoplan erstatter driftsbeskrivelsene

Økoplan erstatter driftsbeskrivelsene

LANDBRUK: Heretter skal alle som legger om til økologisk landbruksproduksjon utarbeide en økoplan.

Økoplanen, som erstatter de tradisjonelle driftsbeskrivelsene, skal være bondens eget plandokument. Den skal utarbeides av alle som søker om sertifisering for økologisk landbruksproduksjon, og den vil være utgangspunktet for den årlige økologikontrollen. Planen skal vise hvordan gården skal drives økologisk, med tanke på produksjoner, omfang og driftsmåte.

Det er Norsk Landbruksrådgiving som har utarbeidet malen for hva en økoplan skal inneholde. Dette har vært en del av arbeidet i samarbeidsprosjektet Økobonden skal lykkes, hvor også Debio har deltatt. Norsk Landbruksrådgiving tilbyr også rådgiving til alle som skal utarbeide en økoplan.

Last ned Økoplan og les mer om Økologisk Førsteråd på Norsk Landbruksrådgiving sine nettsider.

Relaterte lenker
Slik blir du sertifisert

[03.05.2011]

Tilbake