Sjekk driftsmiddelregisteret til Debio

Sjekk driftsmiddelregisteret til Debio

LANDBRUK: Sjekk driftsmiddelregisteret til Debio dersom du er usikker på om et driftsmiddel kan brukes i økologisk produksjon.

Driftsmiddelregisteret er ikke en komplett oversikt over produkter som er tillatt å bruke i økologisk produksjon. I stedet er det slik at når et produkt er oppført på listen, betyr det at leverandøren av produktet har vurdert innholdet til å være i tråd med økologiregelverket. Det er leverandørene av hvert enkelt salgsprodukt som legger inn, vedlikeholder og er ansvarlige for opplysningene i registeret.

Etter at driftsmiddelregisteret ble etablert i januar har flere leverandører inngått en avtale med Debio om bruk av registeret.  12 leverandører har registrert til sammen 35 produkter i kategoriene ensileringsmidler (4), gjødsel- og jordforbedringsmidler (14) og tilskuddsfôr/vitamin og- mineralblandinger (17).

Dersom du har spørsmål om et produkt som ikke står på listen, må du ta kontakt med leverandøren. Da kan du også henvise til Debios registreringsordning.

Lenker:
Debios driftsmiddelregister
Informasjon til leverandører av driftsmidler

[10.05.2011]

Tilbake