E.coli-kilden er funnet

Tyske myndigheter melder at de anser tyske bønnespirer som kilde til E.coli-utbruddet.

Tyske matmyndigheter melder at sannsynlig smittekilde i det pågående utbruddet forårsaket av E. coli O104 i Tyskland, er spirer. Epidemiologiske studier og distribusjonsdata peker med stor sannsynlighet mot spirer fra en spesifikk produsent. Utbruddsstammen er også påvist i en åpnet pakning av spirer fra den aktuelle produsenten. Spirene ble prøvetatt hos en familie i Nord-Tyskland der flere av familiemedlemmene var smittet av EHEC.

Tyske myndigheters råd om ikke å spise tomat, agurk og salat bortfaller, mens råd om å ikke spiser spirer opprettholdes.

Det er foreløpig ikke fastslått hva grunnen til forurensningen av spirene med E. coli O104 er, men ytterligere undersøkelser pågår.

- Sporingsarbeid etter E. coli er svært vanskelig, og det er derfor gledelig at Tyskland melder at kilden er funnet, sier seksjonssjef Terje Røyneberg i Mattilsynet.

Mattilsynet har undersøkt hvor norske spireprodusenter kjøper sine frø, og er ikke kjent med at det skal være importert frø til Norge fra dette området. Tyskland vil foreta videre undersøkelser av eventuelle distribusjonskanaler.

Les saken hos Mattilsynet.

Relaterte saker:
E.coli-utbruddet i Tyskland

[15.06.2011]

Tilbake