Driftsmiddelregisteret vokser gradvis

Driftsmiddelregisteret vokser gradvis

Debios driftsmiddelregister ble lansert i januar. Siden den gang har 18 leverandører knyttet seg til registeret, og i dag inneholder det over 60 ulike produkter.

Registeret er verken en godkjenningsordning eller en komplett oversikt over driftsmidler som kan brukes i økologisk produksjon. I stedet er det en ressurs hvor leverandører av driftsmidler kan registrere salgsprodukter som oppfyller kravene i økologiforskriften. Øko-produsenter kan igjen bruke registeret som en referanse for å sjekke om spesifikke driftsmiddel kan brukes.

Gå til Debios driftsmiddelregister.

Utgangspunktet for registeret er at enkelte konvensjonelle driftsmidler kan brukes i økologisk produksjon. Økologiforskriften lister opp en rekke tillatte konvensjonelle virkestoffer, og driftsmiddel som utelukkende består av slike tillatte virkestoffer kan legges til i Debios register. Det er heller ingen ting i veien for å registrere økologiske driftsmidler i databasen.

Databasen består av følgende produktkategorier:

  • Ensileringsmidler
  • Gjødsel- og jordforbedringsmidler
  • Tilskuddsfôr / vitamin og- mineralblandinger
  • Rengjøringsmidler for bygg/anlegg til animalsk produksjon
  • Bakteriekulturer til næringsmidler
  • Enzymer til næringsmidler

Så langt er det kun registrert produkter i de tre øverste kategoriene. Vi håper å få inn flere produkter og produktkategorier etter hvert, også innen økologisk foredling.
Driftsmiddelleverandører som ønsker en avtale med Debio om bruk av registeret kan lese mer om det her.

[06.12.2011]

Tilbake