Foreslår forlenget overgangsperiode for ikke-økologisk proteinfôr til svin og fjørfe

Foreslår forlenget overgangsperiode for ikke-økologisk proteinfôr til svin og fjørfe

EU-kommisjonen foreslår at det fremover vil være mulig å bruke inntil 5 prosent ikke-økologisk proteinfôr til økologiske svin og fjørfe i EU.

I følge gjeldende regelverk for økologisk produksjon skal fôr til enmagede dyr være 100 prosent økologisk fra 1. januar 2012. EU la på et møte før jul fram et dokument som foreslår at det i perioden 1. januar 2012 – 31.desember 2014 vil være mulig å bruke opp til 5 prosent ikke-økologisk fôr. Muligheten omfatter kun proteinfôr, skriver Mattilsynet.

Norske virksomheter som produserer fôr og som ønsker å nyttiggjøre seg muligheten som EU foreslår, må snarlig søke om dispensasjon til å bruke inntil 5 prosent ikke-økologisk proteinfôr til svin og fjørfe i økologisk produksjon. Forutsetningen for at dispensasjon kan innvilges er at økologisk proteinfôr ikke er tilgjengelig på markedet. I søknaden må dette dokumenteres. Søknaden sendes til Debio. Det er kun produsenter av proteinfôr som trenger å søke.

Les saken hos Mattilsynet.

[04.01.2012]

Tilbake