Statistikk

Statistikken fra Debio gir et overblikk over norsk økologisk produksjon. Her finner du godkjente produsenter, bedrifter og produkter, og tall som forteller om utviklingen over tid.

Statistikkhefte
Hvert år samler Debio den viktigste statistikken i et hefte som forteller om utviklingen i norsk økologisk produksjon. Se blant annet hvordan antall godkjenninger og mengde økologisk dyrket areal har utviklet seg de siste årene. 2012-utgaven kan du laste ned her.

Database: Produsenter og produkter
Denne databasen lar deg søke etter økologiske produsenter og bedrifter, og du kan få opp lister over godkjente landbruks- og foredlingsprodukter. Søk frem oversikter for hele landet, eller for definerte fylker og kommuner. Databasen blir oppdatert fortløpende, og du finner den her.

Relaterte lenker
Statens landbruksforvaltning - statistikk knyttet til produksjon og omsetning av økologiske landbruksvarer.

[02.06.2008]

Tilbake
 

Her kan du laste ned Debios statistikkhefter:

 
Statistikkhefte 2012 Statistikkhefte 2012Last ned (420 KB, Pdf) Statistikkhefte 2011 Statistikkhefte 2011Last ned (500 KB, Pdf) Statistikkhefte 2010 Statistikkhefte 2010Last ned (494 KB, Pdf)
 

Produsenter og produkter

I Debios database kan du søke etter godkjente produsenter, bedrifter og produkter.